Energetika

 

Kao kvalifikovani izvođač radova u mnogim elektrodistribucijama u regionu, TEL-ING d.o.o. se kvalitetom i efikasnošću izvedenih radova pozicionirao kao pouzdan sistem integrator i isporučilac materijala i opreme neophodnih za implementaciju tehničkog rešenja.


 stubna trafo stancia    trafo    Orman el

USLUGE:

  • Projektovanje i izgradnja elektroenergetske infrastrukture
    • Dalekovodi i trafo - stanice do naponskog nivoa 35kV
    • Elektroenergetski privodi i stubne trafo – stanice
    • Izgradnja ADSS mreža
  • Rekonstrukcija i adaptacija elektroenergetskih sistema
  • Sistemi za upravljanje i nadzor elektroenergetskih mreža (SCADA)
Izgradnja javne rasvete
  • Isporuka i instalacija opreme i materijala neophodne za realizaciju tehničkog rešenja


REFERENTNA LISTA RADOVA

R.B. OBJEKAT  MESTO INVESTITOR GODINA
1 Stubna trafostanica STS 20/0,4kV, 160kVA,  tip EV-2 "Fruitica" i kablovski vodovi 20 i 0,4kV Višnjevac FRUITICA D.O.O. Čantavir 2015
2 Stubna trafostanica STS 20/0,4kV, 160kVA,  tip EV-2 "STS-42" i kablovski vod 20 kV Hajdukovo EPS Distribucija      ED Subotia 2015
3 Kompenzacija reaktivne energije u trafostanicama 20/0,4kV, 1 x 630kVA PIK Moravica Stara Moravica PIK Moravica D.O.O. Stara Moravica 2016
4 MBRP 20kV i kablovski vod 20kV  za  potrebe biogasne stanice „Gakovac“  Stara Moravica GAKOVAC D.O.O. Stara Moravica 2016
5 Sistem za daljinski nadzor i upravljanje 20kV rasklopnim postrojenjem na koji se priključuje biogasna stanica "Gakovac" Stara Moravica GAKOVAC D.O.O. Stara Moravica 2016
6 Trafostanica ZTS 20/0,4kV, 1 x 630kVA, "Kondor OZZ" i kablovski vod 20kV Sirig OZZ KONDOR Sirig 2016
7 Stubna trafostanica STS 20/0,4kV, 160kVA,  tip EV-2 i ČRS DV 1400/12 Grabovo SZR TEST Petrovaradin 2016
8 Kablovski vodovi 0,4kV, instalacija spoljnog osvetljenja i gromobranska instalacija  biogasne elektrane "Gakovac"  Stara Moravica GAKOVAC D.O.O. Stara Moravica 2016
9 Elektroenergetska , telekomunikaciona i signalna instalacija poslovnog objekta  P+3+Pk u Novom Sadu, Marka Miljanova 9a Novi Sad Institu za zaštitu na radu Novi Sad 2016
10 Elektroenergetska , telekomunikaciona i signalna instalacija poslovnog objekta -Upravna zgrada JVP "Vode Vojvodine" u Somboru, Vojvođanska 16  Sombor JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad 2017
11 Optički kablovi za bunare na plantaži lešnika "Aleksa Šantić" Aleksa Šantić AGRISER D.O.O. Aleksa Šantić 2017
12 Sistem video nadzora dela  pogona Servisnog kompleksa  Zrenjanin Zrenjanin NIS a.d. Novi Sad 2017
13 Kablovski vod 0,4kV za priključenje objekta u Temerinu, Nikole Tesle 22 Temerin Mile Letić 2017
14 Sistem video nadzora  dela  pogona Rafinerije Pančevo Pančevo NIS a.d. Novi Sad 2017
15 Sistem video nadzora i kontrole prisustva centralnog skladišta derivata nafte Smederevo Smederevo NIS a.d. Novi Sad 2017
16 Elektroenergetska instalacija poslovnog objekta u Srbobranu Srbobran REHEM D.O.O. Novi Sad 2017
17 Stubna trafostanica STS 20/0,4kV, 400kVA, tip EV-3, "Bagrem Commerce" i kablovski vod 20kV Horgoš TPP Bagrem Commerce Horgoš 2017