Vozni i mašinski park i oprema

kompresor

 

VOZNI I MAŠINSKI PARK : Preduzeće raspolaže sa velikim brojem vozila, mašina i kamiona, koji omogućavaju izvodjenje kompletnih gradjevinskih radova na polju telekomunikacija, energetike, vodovoda i gasovoda.

MAŠINE ZA ISKOP MINI ROVOVA ZA SVE TERENE

 

OPREMA ZA MONTAŽU I MERENJA OPTIČKIH KABLOVA: U vlasništvu preduzeća nalazi se kompletna oprema za rad sa telekomunikacionim i energetskim kablovima, kao i oprema za zavarivanje PE cevi za gasovodne i vodovodne sisteme.

 

RAČUNARSKA OPREMA I SOFTVERI: Posedujemo računarsku opremu najnovije generacije, prilagodjenu za kancelarijski kao i za terenski rad, uz korišćenje softverskih paketa INOVA TeleCAD GIS, za izradu projektne dokumentacije.