Gasovod

 

TEL-ING d.o.o. se bavi izgradnjom gasnih distributivnih mreža. Vršimo građevinske radove na iskopima i bušenjima sa ugradnjom zaštitnih cevi.

 

 

Vodovod

 

TEL-ING d.o.o. se bavi izgradnjom vodovodnih distributivnih mreža. Vršimo građevinske radove na iskopima i polaganju cevi.