O nama

Osnovne usluge koje kompanija pruža na tržištu su:

  • Projektovanje i izgradnja telekomunikacionih mreža
  • Projektovanje i izgradnja vodovoda, cevovoda i gasovoda
  • Projektovanje i izgradnja radio-relejnih veza i baznih stanica mobilne telefonije
  • Projektovanje i izgradnja sistema video nadzora
  • Projektovanje i izgradnja javne rasvete
  • Projektovanje i izgradnja dalekovoda i trafostanica

Preduzeće se nalazi u Novom Sadu, Kisačka 64a. Posedujemo magacin od 2800 m2 u kojima je smeštena kompletna kablovska operativa kao i vozni i mašinski park preduzeća.

 

TELING

TEL-ING d.o.o

Kisačka 64a

21000 Novi Sad

PIB: 105277334