Naša lokacija

Kisačka 64a
21000 Novi Sad
Telefon:+381(21) 532 500
FAX:+381(21) 532 500
E-mail:telingns@gmail.com

Kontakt Forma