TEL-ING d.o.o. vrši izradu pristupnih mreža za koje se koristi i naziv pretplatničke linije (engl. subscriber lines), i pridružene im mrežne opreme. Pod fiksnim pristupnim mrežama podrazumevaju se sistemi koji se sastoje od parova bakarnih provodnika koji su međusobno upredeni. U Telekom Srbija pod pristupnom mrežom podrazumeva se samo fiksna pristupna mreža sa bakarnim upredenim paricama.