Optički kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. Prenosni medijum je optičko vlakno a informacija se prenosi putem svetlosti.
Optička vlakna proizvode se od čistog kvarca ili drugih kompatibilnih materijala u posebnom tehnološkom procesu. Ovi kablovi su izuzetno malih profila i pakuju se u snopove s više vlakana (2, 4, 8 pa čak i 96).
Vlakna se nalaze u specijalnim zaštitnim bužirima koji ih štite od spoljašnjih uticaja.
Zbog izuzetne osetljivosti ovih kablova, za njihovo povezivanje koristi se specijalna mikroskopski precizna tehnologija, a samo povezivanje naziva se “splajsovanje”.
Na ulasku u optičko vlakno električni signal se konvertuje u svetlost a na prijemu se pretvara ponovo u električni signal. Ovaj proces obavlja se upotrebom tzv. medija konvertera koji omogućavaju konverziju.