Optičke mreže su telekomunikacione mreže velikog kapaciteta zasnovane na optičkim tehnologijama i komponentama koje omogućavaju rutiranje, pripremanja, i obnavljanje signala na nivou talasnih dužina kao i servisa zasnovanih na njima. Optičke mreže, bazirane na pojavljivanju optičkog sloja u transportnim mrežama, obezbeđuju veće kapacitete i smanjuju troškove novim aplikacijama kao što su Internet, video i multimedijalna interakcija, i moderni digitalni servis.

TEL-ING d.o.o. vrši izradu optičkih mreža na teritoriji Srbije. Do sada smo izveli radove na optičkim mrežama u Subotici, Gajdobri, Novom Sadu i Kikindi.

  • OK SOMBOR – OK VRBAS – izgradnja optičke mreže sa mikrokablovima u mikrocevima dužine 45 kilometara
  • OK ZRENJANIN – MELENCI – izgradnja optičke mreže sa mikrokablovima u mikrocevima dužine 22 kilometara
  • OK NEGOTIN – KLOKOČEVAC – uduvavanje mikro optičkog kabla u mikrocevima u dužini od 44 kilometra
  • OK INVESTICIJE NA PODRUČJU SOMBORA – za Telekom Srbija
  • OK INVESTICIJE NA PODRUČJU ZRENJANINA – za Telekom Srbija