energetika1

REFERENTNA LISTA RADOVA

R.B.OBJEKAT MESTOINVESTITORGODINA
1Stubna trafostanica STS 20/0,4kV, 160kVA,  tip EV-2 “Fruitica” i kablovski vodovi 20 i 0,4kVVišnjevacFRUITICA D.O.O. Čantavir2015
2Stubna trafostanica STS 20/0,4kV, 160kVA,  tip EV-2 “STS-42” i kablovski vod 20 kVHajdukovoEPS Distribucija      ED Subotia2015
3Kompenzacija reaktivne energije u trafostanicama 20/0,4kV, 1 x 630kVA PIK MoravicaStara MoravicaPIK Moravica D.O.O. Stara Moravica2016
4MBRP 20kV i kablovski vod 20kV  za  potrebe biogasne stanice „Gakovac“ Stara MoravicaGAKOVAC D.O.O. Stara Moravica2016
5Sistem za daljinski nadzor i upravljanje 20kV rasklopnim postrojenjem na koji se priključuje biogasna stanica “Gakovac”Stara MoravicaGAKOVAC D.O.O. Stara Moravica2016
6Trafostanica ZTS 20/0,4kV, 1 x 630kVA, “Kondor OZZ” i kablovski vod 20kVSirigOZZ KONDOR Sirig2016
7Stubna trafostanica STS 20/0,4kV, 160kVA,  tip EV-2 i ČRS DV 1400/12GrabovoSZR TEST Petrovaradin2016
8Kablovski vodovi 0,4kV, instalacija spoljnog osvetljenja i gromobranska instalacija  biogasne elektrane “Gakovac” Stara MoravicaGAKOVAC D.O.O. Stara Moravica2016
9Elektroenergetska , telekomunikaciona i signalna instalacija poslovnog objekta  P+3+Pk u Novom Sadu, Marka Miljanova 9aNovi SadInstitu za zaštitu na radu Novi Sad2016
10Elektroenergetska , telekomunikaciona i signalna instalacija poslovnog objekta -Upravna zgrada JVP “Vode Vojvodine” u Somboru, Vojvođanska 16 SomborJVP “Vode Vojvodine” Novi Sad2017
11Optički kablovi za bunare na plantaži lešnika “Aleksa Šantić”Aleksa ŠantićAGRISER D.O.O. Aleksa Šantić2017
12Sistem video nadzora dela  pogona Servisnog kompleksa  ZrenjaninZrenjaninNIS a.d. Novi Sad2017
13Kablovski vod 0,4kV za priključenje objekta u Temerinu, Nikole Tesle 22TemerinMile Letić2017
14Sistem video nadzora  dela  pogona Rafinerije PančevoPančevoNIS a.d. Novi Sad2017
15Sistem video nadzora i kontrole prisustva centralnog skladišta derivata nafte SmederevoSmederevoNIS a.d. Novi Sad2017
16Elektroenergetska instalacija poslovnog objekta u SrbobranuSrbobranREHEM D.O.O. Novi Sad2017
17Stubna trafostanica STS 20/0,4kV, 400kVA, tip EV-3, “Bagrem Commerce” i kablovski vod 20kVHorgošTPP Bagrem Commerce Horgoš2017